2 – Ar-Ge Sanayi Akademi Buluşması ”Kayseri”

Ağustos 15, 2016

II. AR-GE SANAYİ AKADEMİ (ASA) BULUŞMASI “KAYSERİ” ORGANİZASYONU

Ar-Ge Sanayi Akademi Buluşması Firma Bilgi Kataloğu İçin; Firma Kataloğu

TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğünde; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB)’un ev sahipliğinde, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğiyle tüm teknopark yönetici şirketleri ve teknoparklarda faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarının, üniversitelerde görevli akademisyenlerin ve Kayseri bölgesinde üretimlerini sürdüren sanayicilerin bir araya geldiği Ar-Ge, Sanayi ve Akademi (ASA) Buluşması’nın ikincisi 05-06 Eylül tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilmiştir.

Ar-Ge, Sanayi ve Akademi (ASA) Buluşması “KAYSERİ” etkinliği Türkiye genelindeki Ar-Ge firma temsilcileri, akademisyenler ve Kayserili sanayicilerin katılımıyla 5 Eylül akşamı Ommer Otel’de gerçekleştirilen tanışma yemeği ile başladı. Etkinliğin açılış konuşmaları; TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan ÇÖMLEK, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir NURSAÇAN ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif ERGİN tarafından yapıldı. Sayın ERGİN konuşmasında “Bugün TÜBİTAK Başkanı olmaktan daha farklı bir sıfatla burada olduğumu düşünüyorum. TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı olarak Teknoparkın sorumluluğunu üstlenmiş bir ekibin üyesi olarak kendimi görüyorum. Devlet olmanın en büyük özelliği organize olabilme yeteneğidir. Bugün başlattığımız etkinlikte 3 unsuru bir arada görmekteyiz; Ar-Ge, Sanayi ve Akademi. 3’lü helix modelini bilfiil uygulamaya başlıyoruz. Bu buluşma ile ilk defa Türkiye’de 3’lü sistemi doğru bir eksene oturttuk. Teknoloji, bilim, sosyal bilimler ve beşeri bilimler birleşmeden doğru sonuç alınamaz. Bu organizasyona katkıda bulunan başta TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürüm Dr. Orhan ÇÖMLEK’e ve ev sahipliğinden dolayı KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir NURSAÇAN’a, sanayi bölgelerine, üniversiteler ile teknoparklar arasında köprü görevi gören Teknoloji Transfer Ofislerine, katılım sağlayan teknoparklara ve üniversitelere teşekkür ediyorum. Paylaşmak sinerjiyi artırıyor, bilgiyi artırıyor, elbette kazanımları artırıyor” dedi.

DSC05723

Ar-Ge – Sanayi – Akademi (ASA) Buluşması “KAYSERİ” etkinliğin ikinci günü programı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ev sahipliğinde Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda; Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan ÇÖMLEK konuşmasında; “Türkiye’nin içinden geçtiği kritik dönemde böyle bir buluşmayı Kayseri’de yapmak ve anlamlı mesaj vermek adına bu günü önemsiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgesi sayısı 64’e ulaşmıştır. Hedef 500 Ar-Ge merkezinin kurulmasıdır. Ar-Ge’ye verilen önem ve 2023 yılı hedefleri ortada. Bizim üstümüze düşen görev Ar-Ge, üniversite ve sanayiyi bir araya getirmektir. İkincisini Kayseri’de düzenledik. Türkiye’nin güzide sanayilerini burada buluşturuyoruz. 23 teknokentten 65 firmamız etkinliğe katılıyor. 3 Teknoloji Transfer Ofisimiz burada bulunuyor.” dedi. Ayrıca Sayın Çömlek, konuşmasında Gaziantep’te gerçekleştirilen 1. Ar-Ge Sanayi Buluşması etkinliğinde 49 iş görüşmesinin yapıldığını ve 3 ortaklık çıktığını da belirtmiştir.

Vali Kamçı, “Bildiğiniz gibi teknoparklar bünyelerinde yer alan firmalarımız; teknoloji transfer etmeleri, iş birliği imkânlarından faydalanmaları, Ar-Ge çalışmalarında ihtiyaç duydukları bilimsel desteği sağlamaları bakımından önemli işlevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda Kayseri’de kurulan Erciyes Teknopark 5 adet bina ve bir adet Teknoloji Transfer Ofisi ile sanayicilerimize hizmet etmektedir” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, “Geldiğimiz noktada ülke olarak gayri safi milli hasılanın ancak yüzde birini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Hâlâ yeterli bir seviyede kaynak aktaramıyoruz. Gelişmiş ülkelerin Ar-Ge’ye çok daha büyük bütçeler ayırdığını hepimiz biliyoruz. Hükümetimizin 2023’te Ar-Ge’ye ayrılan payı yüzde 3’e çıkarma çalışmalarını destekliyoruz” dedi.
Konuşmalarda, Ar-Ge, Sanayi ve Akademi iş birliğinin önemi ve ülke ekonomisine katkıları konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

65 firmanın katıldığı ve çok sayıda birebir görüşmenin yapıldığı Ar-Ge, Sanayi ve Akademi (ASA) Buluşması’nda katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; “Böylesine zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde ülkemizin bu sorunları aşmasının temel unsurlarından biri de; Ekonomik anlamda güçlü bir ülke olabilmektir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, bilgi çağıdır.” diyerek konuşmasına şöyle devam etmiştir; “Gelişmiş ülkeler, bilim ve teknolojideki gelişmelerin kendilerini daha da ileriye taşıyacağının bilincindedirler. Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi ve ekonomik olarak tam bağımsız bir ülke olabilmesinin yolu Ar-Ge’den geçmektedir. Daha mükemmeli, daha kısa zamanda piyasaya sürebilmek için, ileri teknoloji alanlarındaki firmalar bütçelerinin önemli bir bölümünü Ar-Ge çalışmalarına ayırmak durumundadırlar. Ekonomik anlamda ileri seviyeki ülkeler ile rekabet edebilmek için; İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını ticarete dönüştürmeli ve bu kapsamda üniversite-sanayi iş birliğini sürekli geliştirmeliyiz. Bilgiyi, ürünün içine gömmeliyiz. Üniversite‐sanayi işbirliği, bölgesel anlamda gelişmenin sağlanması için oldukça önemli bir husus olmasına rağmen, bu konuda ülkemiz açısından henüz istenen noktanın oldukça gerisinde olmamıza rağmen, ileriye dönük ortaya konulan hedefler bu konuda belirli bir bilincin oluşması ve konunun öneminin anlaşılması bakımından umut vericidir.”

Etkinlikte açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen plaket takdiminden sonra; Kayseri Valisi Süleyman KAMÇI , Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir NURSAÇAN, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan ÇÖMLEK ve davetliler Ar-Ge firmalarının stantlarını gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra, Kayseri OSB’de demokrasi ve milli irade şehitlerinin anısına 6. Cadde üzerinde açılan ve İç Anadolu bölgesinin en büyük bayrak projesinin yer aldığı “15 Temmuz Şehitler Parkı” tüm katılımcılar ile birlikte ziyaret edilerek toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

23 teknokentten 65 firma ve Kayseri’nin önde gelen çok sayıda sanayicinin yanı sıra pek çok akademisyen ve ziyaretçi katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Kayseri’de yeni işbirliği fırsatlarının araştırılması ve bölgede teknolojik değerlerin oluşturulması konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. Etkinlik süresince, 172 adet firma görüşmesi ve 90 adet sanayici görüşmesi gerçekleştirildi.

DSC06069